1. kv. 2019 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 9,1 prosent, eller 738 milliarder kroner, i første kvartal 2019.

3. mai 2019

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 12,2 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 1,7 prosent. Renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,9 prosent.

Avkastningen på investeringene var 0,2 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen som fondet måles mot.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 8 938 milliarder kroner. Fondet var investert med 69,2 prosent i aksjer, 2,8 prosent i unotert eiendom og 28,0 prosent i rentepapirer.

Relatert informasjon

Relaterte sider