Til hovedinnhold

Eiendomsinvesteringer 2018

Investeringene i unotert eiendom fikk en avkastning på 7,5 prosent i 2018. Markedsverdien til investeringene var 246 milliarder kroner.

3. mai 2019

Investeringer i unotert eiendom utgjorde 3,0 prosent av fondet ved utgangen av 2018.

Netto leieinntekter var 9,3 milliarder kroner. Utleiegraden var 95,3 prosent og gjennomsnittlig gjenværende leietid 8,3 år.

Fondet hadde 737 eiendommer på totalt 14,0 millioner kvadratmeter. Investeringene var fordelt på 14 land.

Relaterte dokumenter

Relaterte sider