Til hovedinnhold

Ansvarlig forvaltning 2018

Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Ansvarlig forvaltning støtter fondets mål om høyest mulig avkastning med et moderat risikonivå. Les om vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet i 2018.

7. februar 2019

Hvordan vi arbeider

Sette prinsipper

Vi har som mål å bidra til velfungerende markeder og god selskapsstyring. Vi anerkjenner et sett med internasjonale standarder, og vi deltar i arbeidet med å utvikle dem videre. Våre forventninger til selskaper, standpunkter om selskapsstyring og retningslinjer for stemmegivning tydeliggjør våre prioriteringer som langsiktig eier..

Utøve eierskap

Vi har som mål å fremme langsiktig verdiskapning i selskapene vi investerer i. Vi bruker vår stemmerett til å støtte effektive styrer. I vår dialog med selskaper diskuterer vi styrets ansvar og likebehandling av aksjonærer. Vi arbeider med selskaper for å bedre informasjonen til investorer og støtte ansvarlig forretningsvirksomhet.

Investere ansvarlig

Vi har som mål å identifisere langsiktige investeringsmuligheter og redusere vår eksponering mot uakseptabel risiko. Vi vurderer hvordan selskaper påvirker miljøet og samfunnet rundt seg. Vi ser muligheter i selskaper som bidrar til mer miljøvennlig økonomisk aktivitet. Samtidig finnes det selskaper hvor vi ikke ønsker å være eier enten av hensyn til bærekraft eller etikk.