3. kv. 2018 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,1 prosent, eller 174 milliarder kroner, i tredje kvartal 2018.

26. oktober 2018

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var på 3,1 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 1,9 prosent. Renteinvesteringene fikk en avkastning på -0,3 prosent.

Avkastningen på investeringene var 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen som fondet måles mot.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 8 478 milliarder kroner. Fondet var investert med 67,6 prosent i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 29,7 prosent i rentepapirer.

Relaterte sider