Til hovedinnhold

2. kv. 2018 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,8 prosent, eller 167 milliarder kroner, i andre kvartal 2018.

21. august 2018

Sammendrag av resultatene

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var på 2,7 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 1,9 prosent. Renteinvesteringene fikk en avkastning på 0,0 prosent.

Avkastningen på investeringene var 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen som fondet måles mot.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 8 124 milliarder kroner. Fondet var investert med 66,2 prosent i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 31,2 prosent i rentepapirer.

Web-TV fra pressekonferansen