Til hovedinnhold

1. kv. 2018 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på -1,5 prosent, eller -171 milliarder kroner, i første kvartal 2018.

27. april 2018

SAMMENDRAG AV RESULTATENE

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -2,2 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 2,5 prosent. Renteinvesteringene fikk en avkastning på -0,4 prosent.

Avkastningen på investeringene var 0,1 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen som fondet måles mot.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 8 124 milliarder kroner. Fondet var investert med 66,2 prosent i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 31,2 prosent i rentepapirer.