Eiendomsinvesteringer 2017

Investeringene i unotert eiendom fikk en avkastning på 7,5 prosent i 2017. Markedsverdien til investeringene var 219 milliarder kroner.

13. mars 2018

Investeringer i unotert eiendom utgjorde 2,6 prosent av fondet ved utgangen av 2017.

Netto leieinntekter var 8,6 milliarder kroner. Utleiegraden var 94,0 prosent og gjennomsnittlig gjenværende leietid 7,9 år.

Fondet hadde 775 eiendommer på totalt 15,0 millioner kvadratmeter. Investeringene var fordelt på 14 land.