Forvaltningskostnader 1998-2017

Tabellen nedenfor viser utviklingen i forvaltningskostnader for perioden 1998-2017. Kostnadene blir refundert av Finansdepartementet og blir spesifisert i noten om forvaltningskostnader i fondets årsrapport for samme periode.

Forvaltningskostnader per aktivaklasse. Basispunkter

År Fondet Aksjer Renter Eiendom
År1998Fondet5,1Aksjer8,1Renter3,8
År1999Fondet8,7Aksjer14,5Renter4,8
År2000Fondet10,9Aksjer20,3Renter4,5
År2001Fondet7,4Aksjer12,1Renter4,3
År2002Fondet9,1Aksjer15,3Renter5,0
År2003Fondet10,4Aksjer16,3Renter6,2
År2004Fondet10,5Aksjer17,1Renter5,9
År2005Fondet10,6Aksjer18,6Renter5,1
År2006Fondet9,8Aksjer17,3Renter4,7
År2007Fondet9,3Aksjer14,9Renter5,1
År2008Fondet10,6Aksjer15,6Renter5,6
År2009Fondet13,8Aksjer18,2Renter7,9
År2010Fondet10,5Aksjer13,7Renter5,6
År2011Fondet8,1Aksjer10,2Renter4,8Eiendom64,3
År2012Fondet6,2Aksjer7,4Renter3,8Eiendom55,4
År2013Fondet6,6Aksjer8,0Renter3,4Eiendom37,9
År2014Fondet5,9Aksjer7,2Renter3,0Eiendom27,3
År2015Fondet5,7Aksjer6,6Renter3,1Eiendom18,5
År2016Fondet5,2Aksjer5,9Renter2,8Eiendom19,6
År2017Fondet6,0Aksjer7,0Renter2,8Eiendom23,3
Vis mer