Avkastning og risiko 2017

Denne publikasjonen gir en bred og samlet oversikt over fondets avkastning og risiko, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene. Publikasjonen foreligger kun på engelsk.

6. mars 2018

Tilleggsinformasjon

 Tillegg til appendiks om faktor- og risikojustert avkastning

Datasett knyttet til analysen av faktorjustert avkastning i appendikset (Excel)

Tidsserier for investeringsstrategiene (Excel)

Forvaltningskostnader 1998-2017

GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS (GIPS®)

Avkastningsrapport 2017 - GIPS