Til hovedinnhold

3. kv. 2017 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 3,2 prosent, eller 192 milliarder kroner i tredje kvartal 2017.

27. oktober 2017

SAMMENDRAG AV RESULTATENE

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 4,3 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 0,8 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 2,7 prosent.

Avkastningen på investeringene var 0,1 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen som fondet måles mot.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 7 952 milliarder kroner. Fondet var investert med 65,9 prosent i aksjer, 31,6 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.