2. kv. 2017 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,6 prosent, eller 202 milliarder kroner i andre kvartal 2017.

22. august 2017

Sammendrag av resultatene

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 3,4 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 1,1 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 2,1 prosent.

Avkastningen på investeringene var 0,3 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen som fondet måles mot.

I andre kvartal ble det tatt ut 16 milliarder kroner av fondet. Kronekursen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 32 milliarder kroner.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 8 020 milliarder kroner. Fondet var investert med 65,1 prosent i aksjer, 32,4 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

Web-TV fra pressekonferansen