1. kv. 2017 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 3,8 prosent, eller 297 milliarder kroner, i første kvartal 2017.

28. april 2017

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 5,5 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 0,8 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 0,6 prosent.

Avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,1 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen som fondet måles mot.

I første kvartal ble det tatt ut 23 milliarder kroner av fondet. Kronekursen svekket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 83 milliarder kroner.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 7 867 milliarder kroner. Fondet var investert med 64,6 prosent i aksjer, 32,9 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.