Til hovedinnhold

Eiendomsinvesteringer 2016

14. mars 2017

Sammendrag av resultatene

Investeringene i unotert eiendom fikk en avkastning på 1,7 prosent i 2016. Markedsverdien til investeringene var 191 milliarder kroner.

Fondets investeringer i unotert eiendom utgjorde 2,5 prosent av fondet i 2016.

Netto leieinntekter var 7,6 milliarder kroner. Utleiegraden var 91,4 prosent og gjennomsnittlig gjenværende leietid 7,4 år.

Fondet hadde 807 eiendommer på totalt 15,4 millioner kvadratmeter. Investeringene var fordelt på 13 land og fem valutaer.