Forvaltningskostnader 1998-2016

Tabellen nedenfor viser utviklingen i forvaltningskostnader for perioden 1998-2016. Kostnadene blir refundert av Finansdepartementet og blir spesifisert i noten om forvaltningskostnader i fondets årsrapport for samme periode.

TOTALE FORVALTNINGSKOSTNADER OG FORVALTNINGSKOSTNADER PER AKTIVAKLASSE. BASISPUNKTER

ÅR AKSJER RENTER EIENDOM FONDET, EKSKL. EIENDOM TOTALT (SOM REFUNDERT AV   FINANSDEPARTEMENTET)
1998 8,1 3,8   5,1 5,1
1999 14,5 4,8   8,7 8,7
2000 20,3 4,5   10,9 10,9
2001 12,1 4,3   7,4 7,4
2002 15,3 5,0   9,1 9,1
2003 16,3 6,2   10,4 10,4
2004 17,1 5,9   10,5 10,5
2005 18,6 5,1   10,6 10,6
2006 17,3 4,7   9,8 9,8
2007 14,9 5,1   9,3 9,3
2008 15,6 5,6   10,6 10,6
2009 18,2 7,9   13,8 13,8
2010 13,7 5,6   10,5 10,5
2011 10,2 4,8 64,3 8,0 8,1
2012 7,4 3,8 55,4 6,0 6,2
2013 8,0 3,4 37,9 6,3 6,6
2014 7,2 3,0 27,3 5,6 5,9
2015 6,6 3,1 18,5 5,3 5,7
2016 5,9 2,8 19,6 4,7 5,2

Sist oppdatert: 21.03.2017