Til hovedinnhold

3. kv. 2016 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 4,0 prosent, eller 240 milliarder kroner, i tredje kvartal 2016.

28. oktober 2016

Sammendrag

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 6,0 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 0,9 prosent. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på 2,3 prosent.

Avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,2 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksene som fondet målet mot.

I tredje kvartal ble det tatt ut 30 milliarder kroner av fondet. Kronekursen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 269 milliarder kroner.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 7 118 milliarder kroner. Fondet var investert med 60,6 prosent i aksjer, 36,6 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.