Til hovedinnhold

2. kv. 2016 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,3 prosent, eller 94 milliarder kroner, i andre kvartal 2016.

17. august 2016

Sammendrag

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 0,7 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,5 prosent. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på -1,4 prosent.

Avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,1 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksene som fondet måles mot.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 7 177 milliarder kroner. Fondet var investert med 59,6 prosent i aksjer, 37,4 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.

Web-TV fra pressekonferansen