Til hovedinnhold

1. kv. 2016 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på -0,6 prosent, eller -85 milliarder kroner, i første kvartal 2016.

28. april 2016

Sammendrag

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -2,9 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 3,3 prosent. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på -1,3 prosent.

Avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksene som fondet måles mot.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 7 079 milliarder kroner. Fondet var investert med 59,8 prosent i aksjer, 37,0 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.