Til hovedinnhold

3. kv. 2015 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på -4,9 prosent, eller -273 milliarder kroner, i tredje kvartal 2015.

28. oktober 2015

Sammendrag

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -8,6 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 0,9 prosent. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på 3,0 prosent.

Avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksene som fondet måles mot.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 7 019 milliarder kroner. Fondet var investert med 59,7 prosent i aksjer, 37,3 prosent i rentepapirer og 3,0 prosent i eiendom.

Nett-TV fra pressekonferansen