2. kv. 2015 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på -0,9 prosent, eller -73 milliarder kroner, i andre kvartal 2015.

19. august 2015

Sammendrag

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -0,2 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på -2,2 prosent. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på 2,0 prosent.

Avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,4 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksene som fondet måles mot.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 6 897 milliarder kroner. Fondet var investert med 62,8 prosent i aksjer, 34,5 prosent i rentepapirer og 2,7 prosent i eiendom.

Pressekonferansen på nett-tV