1. kv. 2015 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 5,3 prosent, eller 401 milliarder kroner, i første kvartal 2015.

29. april 2015

Sammendrag

  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 7,5 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 1,6 prosent.
  • Investeringer i eiendom fikk en avkastning på 3,1 prosent.
  • Avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,2 prosentpoeng høyere enn avkastningen referanseindeksene som fondet måles mot.

Pressekonferansen på nett-tv