Til hovedinnhold

Eiendomsinvesteringer 2015

Investeringene i unotert eiendom fikk en avkastning på 10,8 prosent i 2015.

28. april 2016

Sammendrag av resultatene

Investeringene i unotert eiendom fikk en avkastning på 10,8 prosent i 2015. Markedsverdien til investeringene var 180 milliarder kroner.

Fondets investeringer i unotert eiendom utgjorde 2,4 prosent av fondet.

Netto leieinntekter var 6,9 milliarder kr. Utleiegraden var 93,5 prosent og gjennomsnittlig gjenværende leietid 7,1 år.

Fondet hadde 837 eiendommer på totalt 17 millioner kvadratmeter. Investeringene var fordelt på 13 land og 5 valutaer.