Til hovedinnhold

3. kv. 2014 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 0,1 prosent, eller 15 milliarder kroner, i tredje kvartal 2014

23. oktober 2014

Sammendrag

  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -0,5 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 0,9 prosent.
  • Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 1,5 prosent.
  • Samlet var resultatet 0,5 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser for aksjer og renter.

Webcast fra pressekonferansen