Til hovedinnhold

2. kv. 2014 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 3,3 prosent, eller 192 milliarder kroner, i andrekvartal 2014.

20. august 2014

Sammendrag

  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 4,0 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,0 prosent.
  • Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 3,0 prosent.
  • Samlet var resultatet 0,1 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser for aksjer og renter.

Webcast fra pressekonferansen