3. kv. 2013 Kvartalsrapport

Avkastningen for Statens pensjonsfond utland var på 5,0 prosent i tredje kvartal 2013, tilsvarende 228 milliarder kroner.

25. oktober 2013

Sammendrag av resultatene

  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 7,6 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 0,3 prosent.
  • Samlet var resultatet 0,1 prosentpoeng høyere enn avkastningen på fondets referanseindekser.
  • Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 4,1 prosent.
  • Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 4 714 milliarder kroner. Fondet var investert med 63,6 prosent i aksjer, 35,5 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.

Webcast fra pressekonferansen