2. kv. 2013 Kvartalsrapport

Avkastningen på Statens pensjonsfond utland i andre kvartal 2013 var 0,1 prosent, tilsvarende 17 milliarder kroner.

9. august 2013

Sammendrag av resultater

  • Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 0,1 prosent, eller 17 milliarder kroner, i andre kvartal 2013.
  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 0,9 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på -1,4 prosent.
  • Samlet var resultatet 0,3 prosentpoeng høyere enn avkastningen på fondets referanseindekser.
  • Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 3,9 prosent.
  • Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 4 397 milliarder kroner. Fondet var investert med 63,4 prosent i aksjer, 35,7 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.

Webcast fra pressekonferansen