Til hovedinnhold

1. kv. 2013 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 5,45 prosent, eller 219 milliarder kroner, i første kvartal 2013.

26. april 2013

Sammendrag av resultatene

  • Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 5,45 prosent, eller 219 milliarder kroner, i første kvartal 2013. 
  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 8,3 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 1,1 prosent. Samlet var resultatet 0,3 prosentpoeng høyere enn avkastningen på fondets referanseindekser.
  • Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på -0,3 prosent.
  • Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 4 182 milliarder kroner, og fondet var investert med 62,4 prosent i aksjer, 36,7 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.

Webcast fra pressekonferansen