Til hovedinnhold

3. kv. 2012 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fekk ei avkastning på 4,7 prosent, eller 167 milliardar kroner, i tredje kvartal 2012, etter ein brei oppgang i dei internasjonale aksjemarknadene.

2. november 2012

Sammendrag av resultatene

  • Statens pensjonsfond utland fekk ei avkastning på 4,7 prosent, eller 167 milliardar kroner, i tredje kvartal 2012.
  • Avkastninga på aksjeinvesteringane frå fondet var 6,5 prosent, medan renteinvesteringane fekk ei avkastning på 2,2 prosent. Det samla resultatet var 0,03 prosentpoeng lågare enn avkastninga på referanseindeksane fondet har. 
  • Investeringar i fast eigedom fekk ei avkastning på 2,7 prosent.
  • Ved utgangen av kvartalet var marknadsverdien av fondet 3 723 milliardar kroner.
  • Fondet var investert med 60,3 prosent i aksjar, 39,4 prosent i rentepapir og 0,3 prosent i eigedom.

Webcast fra pressekonferansen