Til hovedinnhold

2. kv. 2012 Kvartalsrapport

En nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,2 prosent, eller -77 milliarder kroner, i andre kvartal 2012.

10. august 2012

Sammendrag av resultatene

  • Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på -2,2 prosent, eller -77 milliarder kroner, i andre kvartal 2012.
  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -4,6 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 1,5 prosent. Samlet var resultatet 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser.
  • Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 0,3 prosent.
  • Markedsverdien av fondet steg med 65 milliarder kroner til 3 561 milliarder kroner.
  • Ved utgangen av kvartalet var fondet investert med 59,6 prosent i aksjer, 40,1 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.

Webcast fra pressekonferansen