Til hovedinnhold

1. kv. 2012 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 7,1 prosent, eller 234 milliarder kroner, i første kvartal 2012. Målt i kroner var avkastningen den tredje høyeste i et kvartal siden fondets oppstart.

4. mai 2012

Sammendrag av resultatene

  • Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 7,1 prosent, eller 234 milliarder kroner, i første kvartal 2012. Resultatet skyldtes en oppgang i de internasjonale aksjemarkedene og stigende priser på obligasjoner utstedt av selskaper og finansinstitusjoner.
  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 11 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 1,6 prosent. Samlet var resultatet 0,3 prosentpoeng høyere enn avkastningen på fondets referanseindekser. 
  • Markedsverdien av fondet steg med 185 milliarder kroner til 3 496 milliarder kroner.
  • Ved utgangen av kvartalet var fondet investert med 60,7 prosent i aksjer, 39 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.

Webcast fra pressekonferansen