Til hovedinnhold

2. kv. 2011 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 0,3 prosent, tilsvarende 4 milliarder kroner, i andre kvartal 2011. Stigende obligasjonspriser veide opp for kursfall i store deler av aksjemarkedet.

12. august 2011

Sammendrag av resultatene

  • Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 0,3 prosent, tilsvarende 4 milliarder kroner, i andre kvartal 2011. Resultatet var 0,1 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser.
  •  Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -0,7 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 1,8 prosent.
  • Markedsverdien av fondet steg med 9 milliarder kroner til 3 111 milliarder kroner.
  • Ved utgangen av kvartalet var fondet investert med 60,5 prosent i aksjer, 39,4 prosent i rentepapirer og 0,1 prosent i eiendom.

Webcast fra pressekonferansen