Til hovedinnhold

1. kv. 2011 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,1 prosent, tilsvarende 59 milliarder kroner, i første kvartal 2011, etter at stigende aksjepriser i de europeiske og amerikanske markedene veide opp for kursfall i Asia.

13. mai 2011

Sammendrag av resultatene

  • Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,1 prosent, tilsvarende 59 milliarder kroner, i første kvartal 2011. Resultatet var 0,3 prosentpoeng høyere enn avkastningen i fondets referanseindekser. 
  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 2,9 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 0,7 prosent.
  • Markedsverdien av fondet steg med 24 milliarder kroner til 3 102 milliarder kroner. 
  • Ved utgangen av kvartalet var fondet investert med 61,3 prosent i aksjer, 38,6 prosent i rentepapirer og 0,1 prosent i eiendom.

Webcast fra pressekonferansen