Til hovedinnhold

Årsrapport 2011

Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner, i 2011.

16. mars 2012

Sammendrag av resultatene

  • Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner, i 2011.
  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -8,8 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 7 prosent. Samlet var resultatet 0,1 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser.
  • Markedsverdien av fondet steg med 234 milliarder kroner til 3 312 milliarder kroner i 2011. Fondet ble tilført 271 milliarder kroner fra staten, som var de høyeste tilførslene siden 2008.
  • Fondet gjennomførte i 2011 sine første investeringer i fast eiendom, og hadde ved utgangen av året andeler i 114 bygninger i London og Paris.
  • Andelen av fondet som var eksternt forvaltet ble i løpet av året redusert til 145 milliarder kroner, eller 4,4 prosent av fondet, fra 283 milliarder kroner.
  • Ved utgangen av 2011 var fondet investert med 58,7 prosent i aksjer, 41 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.

Webcast fra pressekonferansen