3. kv. 2010 Kvartalsrapport

Oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga fondet en avkastning på 7,2 prosent, tilsvarende 199 milliarder kroner, i tredje kvartal 2010. Avkastningen var den femte høyeste i fondets historie.

4. november 2010

Sammendrag av resultatene

  • Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 7,2 prosent, tilsvarende 199 milliarder kroner, i tredje kvartal 2010. Resultatet var 0,4 prosentpoeng
    høyere enn avkastningen i fondets referanseportefølje.
  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 9,8 prosent, som var 0,3 prosentpoeng over referanseporteføljens avkastning.
  • Avkastningen på fondets renteinvesteringer var 3,4 prosent, som var 0,5 prosentpoeng høyere enn referanseporteføljens avkastning.
  • Markedsverdien av fondet steg med 116 milliarder kroner til 2 908 milliarder kroner.
  • Fondets investeringer besto av 60,4 prosent aksjer og 39,6 prosent rentepapirer ved utgangen av tredje kvartal.

Webcast fra pressekonferansen