Til hovedinnhold

2. kv. 2010 Kvartalsrapport

Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -5,4 prosent (-155 milliarder kroner) i andre kvartal 2010.

13. august 2010

Sammendrag av resultatene

  • Et bredt fall i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -5,4 prosent i andre kvartal 2010. Resultatet var på linje med avkastningen i fondets referanseportefølje.
  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -9,2 prosent, som er 0,03 prosentpoeng lavere enn referanseporteføljens avkastning.
  • Avkastningen på fondets renteinvesteringer var 1 prosent, som er 0,06 prosentpoeng høyere enn referanseporteføljens avkastning.
  • Markedsverdien av fondet steg med 29 milliarder kroner til 2 792 milliarder kroner.
  • Fondet ble tilført 35 milliarder kroner i nye midler. Det meste av tilførslene gikk til kjøp av rentepapirer.
  • Fondets investeringer besto av 59,6 prosent aksjer og 40,4 prosent rentepapirer ved utgangen av andre kvartal.

Webcast fra pressekonferansen