1. kv. 2010 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 3,9 prosent (103 milliarder kroner) i første kvartal 2010, drevet av prisoppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene. Resultatet var 0,4 prosentpoeng høyere enn avkastningen i fondets referanseportefølje.

7. mai 2010

Sammendrag av resultatene

  • Kursoppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 3,9 prosent i første kvartal, målt i internasjonal valuta. Resultatet var 0,4 prosentpoeng høyere enn
    avkastningen i fondets referanseportefølje.
  • Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 4,9 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,1 prosent.
  • Markedsverdien av fondet steg med 123 milliarder kroner til 2 763 milliarder kroner.
  • Fondet ble tilført 19 milliarder kroner i nye midler, det laveste nivået siden fjerde kvartal 2003.
  • Fondet hadde 62,6 prosent av sine investeringer i aksjer og 37,4 prosent av investeringene i rentepapirer ved utgangen av første kvartal.
  • Norges Bank fikk 1. mars et mandat til å investere inntil 5 prosent av fondet i eiendom, ved å redusere renteinvesteringene tilsvarende.

Webcast fra pressekonferansen