Årsrapport 2010

Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, tilsvarende 264 milliarder kroner, i 2010.

18. mars 2011

Sammendrag av resultatene

  • Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, tilsvarende 264 milliarder kroner, i 2010. Resultatet var 1,1 prosentpoeng høyere enn avkastningen i fondets referanseindekser.
  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 13,3 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 4,1 prosent, målt i internasjonal valuta.
  • Markedsverdien av fondet steg med 437 milliarder kroner til 3 077 milliarder kroner.
  • Fondets investeringer besto av 61,5 prosent aksjer og 38,5 prosent rentepapirer ved utgangen av året.
  • Fondets første investering i fast eiendom ble annonsert 4. november 2010.

Webcast fra pressekonferansen