2. kv. 2009 Forvaltningsrapport

De internasjonale aksje- og rentemarkedene viste en markant bedring i andre kvartal. Avkastningen for Statens pensjonsfond – Utland ble 12,7 prosent (270 milliarder kroner) og meravkastningen 2,1 prosentpoeng, det beste kvartalsresultatet noensinne. Fondet har i kvartalet nådd målet på 60 prosent aksjeandel, etter to års innfasing.

14. august 2009

Sammendrag av resultatene

  • Avkastningen for Statens pensjonsfond – Utland var 12,7 prosent i andre kvartal. Meravkastningen var 2,1 prosentpoeng.
  • Både absolutt og relativt var avkastningen rekordhøy for et enkelt kvartal. Oppgangen var også prosentvis større enn tidligere kvartalers fall.
  • Fondets verdi økte til 2 385 milliarder kroner, en oppgang på 309 milliarder fra første kvartal.
  • Tilførslene utgjorde 40 milliarder kroner, på nivå med første kvartal, men klart lavere enn foregående år.
  • Aksjeandelen nådde 60,3 prosent ved utgangen av kvartalet, etter to års innfasing med aksjekjøp.

Webcast fra pressekonferansen