Årsrapport 2009

Kursoppgangen i de internasjonale finansmarkedene i 2009 ga den høyeste årsavkastningen noensinne for Statens pensjonsfond utland. Fondet fikk en avkastning på 25,6 prosent, tilsvarende 613 milliarder kroner, og en meravkastning på 4,1 prosentpoeng.

10. mars 2010

Sammendrag av resultatene

  • Kursoppgangen i de internasjonale aksje- og rentemarkedene i 2009 ga en kraftig verdiøkning for Statens pensjonsfond utland. Utviklingen må i stor grad sees som en reaksjon på det store verdifallet i 2008.
  • Fondet fikk en rekordhøy avkastning på 25,6 prosent, tilsvarende 613 milliarder kroner, i 2009. Året før var avkastningen -23,3 prosent.
  • Fondets avkastning var 4,1 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseporteføljen. Renteporteføljen fikk en meravkastning på 7,4 prosentpoeng, mens aksjeporteføljens meravkastning var 1,8 prosentpoeng.
  • Markedsverdien av fondet steg med 365 milliarder kroner til 2 640 milliarder kroner i løpet av 2009.
  • Fondet ble tilført 169 milliarder kroner i 2009. Det er den laveste tilførselen siden 2004 og under halvparten av nivået i 2008.
  • Fondet hadde ved utgangen av 2009 en aksjeandel på 62,4 prosent, mens renteinstrumenter utgjorde 37,6 prosent av investeringene.

Webcast fra pressekonferansen

Tilleggsinformasjon

GIPS Report.pdf

Metodegrunnlag_09.pdf

GIPS Compliance Manual.pdf

Referanseportefolje_NO_09.pdf