1. kv. 2008 Forvaltningsrapport

Samlerapport for: Statens pensjonsfond - Utland, Norges Banks valutareserver (Investeringsporteføljen og Petrobufferporteføljen) og Statens petroleumsforsikringsfond

23. mai 2008

Internasjonal finansuro

Første kvartal 2008 var fortsatt preget av finansuroen som begynte med problemer i boliglånsmarkedet i USA tidlig i 2007, og som senere utviklet seg til en mer omfattende global tillits- og likviditetskrise. Både rentemarkedene og aksjemarkedene var påvirket av disse forholdene. Selv om statsobligasjoner hadde en positiv utvikling, ble rentemarkedene generelt preget av en betydelig utvidelse av rentedifferansene mellom selskapskreditter og statsobligasjoner. Aksjemarkedene falt kraftig i første kvartal, særlig i Japan og i Europa.

Webcast fra pressekonferansen