3. kv. 2008 Forvaltningsrapport

Tredje kvartal 2008 var et usedvanlig krevende kvartal for forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland. Usikkerheten i finansmarkedene tiltok dramatisk, og fondets avkastning har vært preget av dette, sier direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management (NBIM).

25. november 2008

Sammendrag av resultatene

  • Avkastninga i kvartalet -7,7 prosent – lågast i fondshistoria
  • Tillitskrise i det finansielle systemet
  • Marknadene prisar inn eit økonomisk tilbakeslag
  • Rekordstor tilførsel til Statens pensjonsfond – Utland 
  • Mindreavkastning i NBIMs forvalting på 1,84 prosent
    – svakast i fondshistoria

Webcast frå pressekonferansen