2. kv. 2008 Forvaltningsrapport

Andre kvartal 2008 ble preget av betydelige svingninger både i aksjemarkedene og i ulike deler av rentemarkedene, sier direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management, NBIM. - Krisen i det finansielle systemet fortsatte med rapportering av store tap i internasjonale finansinstitusjoner. Lavere vekst og økende inflasjon førte til lavere inntjeningsforventninger i bedriftene.

26. august 2008

Sammendrag av resultatene

  • Svakere vekst og tiltagende inflasjon. Vanskelig farvann for finansielle investorer
  • Likviditets- og kredittkrisen er ikke over
  • Aksjeandelen første gang over 50 prosent
  • Eierandel over 1 prosent i gjennomsnitt i
    europeiske selskaper
  • Meravkastning 0,24 prosent i NBIMs forvaltning

Webcast fra pressekonferansen