2. kv. 2007 Forvaltningsrapport

Rapport for: Statens pensjonsfond – Utland, Norges Banks valutareserver, (Investeringsporteføljen og Petrobufferporteføljen) og Statens petroleumsforsikringsfond

22. august 2007

Kursoppgangen i de internasjonale aksjemarkedene fortsatte frem til midten av mai. I den påfølgende måneden falt kursene kraftig, særlig i de fremvoksende aksjemarkedene og i Japan. Selskaper innenfor IT-sektoren hadde den svakeste kursutviklingen, mens aksjekursene for selskaper innenfor energi- og oljesektoren utviklet seg best. I likhet med første kvartal falt obligasjonskursene i hovedmarkedene i andre kvartal. Dette var det andre kvartalet siden 1.1.1998 med negativ avkastning i både aksje- og obligasjonsmarkedene.

Kursnedgangen særlig i aksjemarkedene bidro til negativ avkastning for alle porteføljer som NBIM forvalter. Både Statens pensjonsfond – Utland og investeringsporteføljen i Norges Banks valutareserver hadde en negativ avkastning med vel 1,5 prosent målt i valutakurven i andre kvartal. Statens petroleumsforsikringsfond som bare investeres i renteinstrumenter, hadde en negativ avkastning med 0,07 prosent.

Webcast fra pressekonferansen