Til hovedinnhold

1. kv. 2007 Forvaltningsrapport

Rapporter for: Statens pensjonsfond - Utland, Norges Banks valutareserver (Investeringsporteføljen og Petrobufferporteføljen) og Statens petroleumsforsikringsfond

22. mai 2007

Kursoppgangen i kapitalmarkedene bidro til positiv avkastning for alle porteføljer som NBIM forvalter. Både Statens pensjonsfond – Utland og investeringsporteføljen i Norges Banks valutareserver hadde en positiv avkastning på mellom 1,4 og 1,5 prosent målt i valutakurven i første kvartal. Statens petroleumsforsikringsfond, som bare investeres i renteinstrumenter, hadde en avkastning på 0,8 prosent.

Kursoppgangen i de internasjonale aksjemarkedene fortsatte i første kvartal 2007. Den sterke kursutviklingen ble imidlertid avbrutt av kursnedgang i slutten av februar. Korreksjonen var langt mindre enn i mai 2006, og kursene falt med omlag 6 prosent før markedene snudde. Ved utgangen av kvartalet var kursnivået i alle hovedmarkedene høyere enn ved årsskiftet. Prisen på olje og andre råvarer steg i løpet av kvartalet, og det var selskaper innen råvaresektoren som hadde den sterkeste kursutviklingen. Med unntak av IT-sektoren var det positiv kursutvikling i alle industrisektorene. Det var også kursoppgang i obligasjonsmarkedene i første kvartal.

Webcast fra pressekonferansen