Til hovedinnhold

1. kv. 2006 Forvaltningsrapport

Rapport for: Statens pensjonsfond - Utland, Norges Banks valutareserver, (Investeringsporteføljen og Petrobufferporteføljen) og Statens petroleumsforsikringsfond

23. mai 2006

De internasjonale aksjemarkedene viste en fortsatt sterk oppgang i første kvartal 2006. Det gjaldt særlig de fremvoksende og de europeiske aksjemarkedene. Kursutviklingen var sterkest for selskaper innenfor næringene prosessindustri, og øvrig industriproduksjon, og selskaper involvert i utvinning av metaller, olje og gass. Obligasjonskursene i hovedmarkedene hadde en fallende utvikling i løpet av kvartalet.

Kursoppgangen i aksjemarkedene bidro til en forholdsvis høy avkastning i de to største porteføljene NBIM forvalter. Den høyeste avkastningen ble oppnådd i Statens pensjonsfond – Utland med 2,24 prosent målt i internasjonal valuta. Avkastningen av Investeringsporteføljen i Norges Banks valutareserver var i første kvartal 1,62 prosent, og avkastningen av Statens petroleumsforsikringsfond var -0,71 prosent.

Webcast fra pressekonferansen