Til hovedinnhold

1. kv. 2002 Kvartalsrapport

I første kvartal 2002 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 0,59 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Målt i norske kroner var avkastningen i første kvartal på –2,05 prosent.

16. februar 2002

Avkastningen på den ordinære aksjeporteføljen (utenom Miljøfondet) var i første kvartal 2,26 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Aksjekursene i de tre hovedmarkedene USA, Europa og Japan falt i begynnelsen av kvartalet, men steg igjen mot slutten. Renteporteføljen hadde negativ avkastning i kvartalet med –0,63 prosent målt i valutakurven, etter rentestigning i USA og Europa.

I første kvartal 2002 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,24 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert.

Miljøfondet hadde i første kvartal en avkastning på 1,30 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv og –1,36 prosent målt i norske kroner.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført midler for 12,1 milliarder kroner 31. januar og 12,2 milliarder kroner 28. februar 2002. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 625,0 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.