Nøkkeltall 3. kvartal 2022

Fondets markedsverdi økte med 559 milliarder kroner til 12 216 milliarder kroner i tredje kvartal av 2022. Fondet fikk en avkastning på -4,4 prosent, tilsvarende -449 milliarder kroner. Dette var 0,14 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

28. oktober 2022

– Tredje kvartal har vært preget av stigende renter, høy inflasjon og krig i Europa, noe som også har påvirket markedene. Avkastningen var negativ for aksjer, renter, og unotert eiendom, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

Ved utgangen tredje kvartal var fondets markedsverdi 12 216 milliarder kroner

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 8 344 milliarder kroner og renteinvesteringene 3 487 milliarder kroner. Markedsverdien for unoterte eiendom var på 373 milliarder kroner og unotert infrastruktur for fornybar energi 13 milliarder kroner. Aksjeinvesteringene utgjorde 68,3 prosent av fondets verdi og rentepapirer 28,5 prosent. Unotert eiendom utgjorde 3,1 prosent og unotert infrastruktur for fornybar energi 0,1 prosent. Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i milliarder.

Fondets markedsverdi økte med 559 milliarder kroner i tredje kvartal. Avkastningen på investeringene utgjorde -449 milliarder kroner, 306 milliarder kroner var netto tilførsel fra staten og 702 milliarder kom fra svingninger i kronekursen. Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i milliarder.

-4,4 prosent i avkastning i tredje kvartal

Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i prosent.

Aksjeinnvesteringene fikk en avkastning på -4,8 prosent i første kvartal og renteinnvesteringene -3,9 prosent. De unoterte eiendomsinnvesteringene fikk en avkastning på -1,1 prosent og unotert infrastruktur -3,7 prosent. Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i prosent.

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

  30.09.2022 30.06.2022
1 Total withdrawal of capital shown in this table is adjusted for accrued, not paid, management fees.    
Samlet tilførsel av kapital 4 318 4 012
Samlet uttak av kapital1 -687 -687
Fondets avkastning 5 878 6 327
Samlet forvaltningsgodtgjøring -62 -61
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring 1 0
Endringer som følge av svingninger i kronekursen 2 768 2 066
Fondets markedsverdi 12 216 11 657

Annualisert avkastning i prosent

Per 30. september 2022. Målt i fondets valutakurv.

  Siden 01.01.1998 siste ti år
Fondets avkastning 5,56 6,52
Årlig prisvekst 2,05 2,19
Årlige forvaltningskostnader 0,08 0,05
Fondets netto realavkastning 3,36 4,18

 

Relaterte sider