Til hovedinnhold

Nøkkeltall 1. kvartal 2023

Fondets markedsverdi økte med 1,865 milliarder kroner til 14 294 milliarder kroner i første kvartal av 2023. Fondet fikk en avkastning på 5,9 prosent, tilsvarende 893 milliarder kroner. Fondets avakstning var 0,06 prosentpoeng svakere enn avkastningen på referanseindeksen.

21. april 2023

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i kvartalet. Oppgangen i aksjemarkedet ble i stor grad drevet av sektorene teknologi og varige konsumvarer, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management

Ved utgangen første kvartal var fondets markedsverdi 14 294 milliarder kroner

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 10 023 milliarder kroner og renteinvesteringene 3 909 milliarder kroner. Markedsverdien for unoterte eiendom var på 348 milliarder kroner og unotert infrastruktur for fornybar energi 14 milliarder kroner. Aksjeinvesteringene utgjorde 70,1 prosent av fondets verdi og rentepapirer 27,3 prosent. Unotert eiendom utgjorde 2,4 prosent og unotert infrastruktur for fornybar energi 0,1 prosent. Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i milliarder.

Fondets markedsverdi økte med 1 865 milliarder kroner i første kvartal. Avkastningen på investeringene utgjorde 893 milliarder kroner, 217 milliarder kroner var netto tilførsel fra staten og 755 milliarder kom fra svingninger i kronekursen. Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i milliarder kroner.

5,9 prosent i avkastning i første kvartal

Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i prosent.

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 7,4 prosent i første kvartal og renteinvesteringene 2,7 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på -1,0 prosent og unotert infrastruktur -3,8 prosent. Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i prosent.

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

  31.03.2023 31.12.2022
1 Samlet tilførsel og uttak av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.    
Samlet tilførsel av kapital 4 961 4 744
Samlet uttak av kapital1 -687 -687
Fondets avkastning 7 263 6 370
Samlet forvaltningsgodtgjøring -65 -63
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring 2 0
Endringer som følge av svingninger i kronekursen 2 820 2 065
Fondets markedsverdi 14 294 12 429

Annualisert avkastning i prosent

Per 31. mars 2023. Målt i fondets valutakurv.

  Siden 01.01.1998 siste ti år
Fondets avkastning 5,89 6,74
Årlig prisvekst 2,09 2,32
Årlige forvaltningskostnader 0,08 0,05
Fondets netto realavkastning 3,65 4,27

 

Relatert informasjon