Nøkkeltall 1. kvartal 2022

Fondets markedsverdi falt med 683 milliarder kroner til 11 657 milliarder kroner i første kvartal av 2022. Fondet fikk en avkastning på -4,9 prosent, tilsvarende -653 milliarder kroner. Dette var 0,66 prosentpoeng høyere enn avkastning på referanseindeksen.

21. april 2022

– Første kvartal har vært preget av geopolitisk uro, noe som også har påvirket markedene. Avkastningen var negativ for både aksjer og renter, men positiv for unotert eiendom, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

Ved utgangen første kvartal var fondets markedsverdi 11 657 milliarder kroner

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 8 262 milliarder kroner og renteinvesteringene 3 066 milliarder kroner. Markedsverdien for unoterte eiendom var på 315 milliarder kroner og unotert infrastruktur for fornybar energi 13 milliarder kroner. Aksjeinvesteringene utgjorde 70,9 prosent av fondets verdi og rentepapirer 26,3 prosent. Unotert eiendom utgjorde 2,7 prosent og unotert infrastruktur for fornybar energi 0,1 prosent. Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i milliarder.

Av fondets totale markedsverdi utgjorde avkastning -653 milliarder kroner. 141 milliarder kroner var netto tilførsel fra staten og -171 milliarder kom fra svingninger i kronekursen. Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i milliarder.

-4,9 prosent i avkastning i første kvartal

Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i prosent.

Aksjeinnvesteringene fikk en avkastning på -5,2 prosent i første kvartal og renteinnvesteringene -4,8 prosent. De unoterte eiendomsinnvesteringene fikk en avkastning på 4,1 prosent og unotert infrastruktur -3,3 prosent. Verdiene i grafen nedenfor er oppgitt i prosent.

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

  31.03.2022 31.12.2021
1 Total withdrawal of capital shown in this table is adjusted for accrued, not paid, management fees.    
Samlet tilførsel av kapital 3 794 3 654
Samlet uttak av kapital1 -687 -687
Samlet avkastning 7 355 8 007
Samlet forvaltningsgodtgjøring -60 -58
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring 2 -1
Endringer som følge av svingninger i kronekursen 1 252 1 423
Fondets markedsverdi 11 657 12 340

Annualisert avkastning i prosent

Per 31. mars 2022. Målt i fondets valutakurv.

  Siden 01.01.1998 siste ti år
Fondets avkastning 6,33 8,41
Årlig prisvekst 1,95 1,93
Årlige forvaltningskostnader 0,08 0,05
Fondets netto realavkastning 4,22 6,30

 

Relaterte sider