Til hovedinnhold

Norsk Utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Brev til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

5. august 2010

Vi viser til høringsnotat til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse publisert 21. juni 2010, og vi setter pris på muligheten til å komme med våre innspill.

Vi støtter alle NUES’ vurderinger og forslag til endringer.

I punkt 2.6 bes det om innspill om krav til kompensasjonsutvalgets rolle og virke.
Vi mener at kompetanse på styre og komiténivå et vesentlig for kvaliteten av arbeidet som blir gjort. Vi støtter ytterlige krav til kompetansen til kompensasjonsutvalget tilsvarende nevnte EU-rekommandasjon 2009/385.

I punkt 5.1 bes det om innspill om anbefalingens navn og begrepsbruk bør endres til ”foretakstyring”.
Vi anser det uhensiktsmessig å bruke flere begreper for samme innhold. Vi trenger allmenn forståelse av språk, innhold og viktighet av anbefalingene for at foretakstyringen skal øke i kvalitet over tid. Vi mener dermed at begrepet ”foretakstyring” tatt i bruk i norsk lovgivning også skal benyttes av NUES.

I punkt 7.2 bes det om innspill til anbefaling om en børsmelding som reflekterer styrets vurderinger i forbindelse med rettede emisjoner.
Vi støtter NUES’ vurdering om at et foretak må utstede en børsmelding der det redegjøres for hvorfor fortrinnsretten er fraviket og hvorfor dette er i selskapets og alle aksjonærers interesse.

I punkt 7.2.1 bes det om innspill vedrørende anbefalingens krav til retningslinjer for valgkomiteer er tilstrekkelig.
Vi anser dagens anbefaling å være tilstrekkelig.

Med vennlig hilsen

Vegard Torsnes
Senior Analyst Ownership Strategies 
Anne Kvam
Global Head of Ownership Strategies