Til hovedinnhold

Statens pensjonsfond utlands investeringer i Russland

Brev til Finansdepartementet, 15. mars 2022.

15. mars 2022

Finansdepartementet skriver i brev 28. februar 2022 at alle Statens pensjonsfond utlands (SPUs) investeringer i finansielle instrumenter utstedt av russiske foretak, stat eller enheter tilknyttet den russiske stat skulle fryses med umiddelbar virkning og inntil videre. Departementet har også bestemt at fondets investeringsunivers ikke lenger skal omfatte Russland. Departementet ber i brevet om at Norges Bank utarbeider et forslag til en plan for gjennomføring av nedsalget av SPUs investeringer i Russland, herunder tidspunkter for justering av referanseindeksen og endringer i investeringsuniverset.

Ved utgangen av 2021 var verdien av fondets aksjeinvesteringer i Russland om lag 27 milliarder kroner. Børsen i Moskva har vært stengt siden 28. februar 2022. Det er i tillegg innført omfattende sanksjoner. Siden det ikke er mulig å gjennomføre handler i det russiske aksjemarkedet, ble Russland tatt ut av alle FTSE Russell sine indekser til en pris tilnærmet lik null fra 7. mars 2022. Russland var også ute fra fondets referanseindeks fra samme dato.

Norges Bank vil i tråd med departementets beslutning selge alle fondets investeringer i Russland. Grunnet stengte markeder og omfattende sanksjoner er det ikke mulig å starte nedsalget nå. Norges Bank vil komme tilbake til departementet med en anbefaling om opphevelse av frysen av våre investeringer i Russland når markedene fungerer mer normalt. Vi vil da også komme med nærmere anbefaling om gjennomføringen av nedsalget basert på gjeldende sanksjoner og fondets interesser for øvrig. Nedsalget vil måtte foregå over tid.

Situasjonen er svært usikker. Flere detaljer følger i vedlegget, inkludert forslag til enkelte justeringer av mandatet for forvaltningen for å reflektere at Russland skal ut av fondets investeringsunivers.

Med hilsen

Ida Wolden Bache                                                                  Nicolai Tangen

 

Vedlegg (unntatt offentlighet)

Last ned brevet (pdf)